Převibruj...

... a o všechno ostatní se už Vesmír postará sám.

Převibruj.eu - Zákon přitažlivost s Abraham-Hicks

Abraham Hicks: Jak udělat ve všem nejlepší rozhodnutí

„Rozhodněte se a udělejte vše správně. Vyberte si jedno rozhodnutí, je jedno které a udělejte to tak, abyste se cítili dobře. Vyberte si nějaké rozhodnutí a potom se s ním uveďte do souladu. Věřte v zákon přitažlivosti, že přinese vše, co je nezbytné k pohodovému vývoji vašeho přání. Vaší prací je zjistit, jak se uvést do pohodového pocitu ve vztahu k této myšlence. Buďte se svým přáním v příjemném vztahu tak moc, že bez něj nemůžete žít. Jinými slovy buďte s tou myšlenkou v takové pohodě, že vše ostatní je mimo pochybnosti. A když dosáhnete bodu této jasnosti, vesmír vám dá znamená, která vás uklidní.“

***

„A když přijde inspirace a vy s touto inspirací nebudete v souladu , potom se budete snažit řídit věci tak, že se budete pokoušet nutit svoje okolí dělat cokoliv, co potřebujete, aby se vaše přání splnilo. Ve světě nejsou dostatečně výkonní lidé, aby vám  dělali zálohu někde vzadu. Je to vše o energii, vše je o energii. Nic není o akci.

Konejte jenom když dostanete inspiraci od této energie. Dostaňte se do stavu souladu se svým přáním. Dostaňte se do stavu, kdy obsah svého přání musíte mít a vesmír vám ho musí doručit. Můžete být, dělat nebo mít cokoliv, co chcete. Nejde o akci, ale o soulad energií. Musíte si vybrat. Váš zdroj energie s vámi bude souhlasit, jakmile si vyberete. Jste vůdčí tvůrci náběžné hrany a zdroj energie vás podporuje na celé vaší cestě.“

***

„Rozhodněte se a pak se rozhodněte správně. Slaďte svoji energii s vaším rozhodnutím. Ve většině případů nezáleží na tom, pro co se rozhodnete. Prostě se rozhodněte! Existuje nezměrné množství možností, které vám velmi dobře poslouží, a všechny nebo jakékoliv z nich je lepší než žádné rozhodnutí.“

***

„Jestliže v raném stádiu vašeho rozhodnutí, provedete svůj myšlenkový proces tak, abyste se na úplně uvedli do souladu s vrtkavým rozhodnutím, okamžitě zastavíte rozpor. „Měl bych? Měl bych? Měl bych?“, necháváte nesčetné příležitosti napomoci vytrénovat sami sebe, abyste byli rozhodnějším člověkem. Rozhodnost je především o sladění energií. Cítili jste se někdy tak, že „Měl bych nebo neměl bych?“

Nejsou okamžiky, kdy se nemůžete jasně rozhodnout, nepříjemné?  Je to z důvodu nesoustředěné energie. Posilněte rozhodnutí, které jste udělali. Posilněte sami sebe souladem s provedeným rozhodnutím.

Když se dostanete každodenně na stopu svému vibračnímu účtu, tak možnosti, o kterých jste mluvili, se stanou pro vás pádné a významné. Jinými slovy budete mít možnosti k výběru mezi báječnými věcmi, báječnými věcmi a ještě báječnějšími věcmi.

Jakmile se naučíte netrápit se ze svých rozhodnutí, ale vychutnávat si schopnost rozhodovat a potom se věnovat čas svému rozhodnutí, a nezáleží na tom, pro co jste se rozhodli, vyžívejte se ve svém rozhodnutí a zcela s ním splyňte. Pak na něj přestaňte myslet. Potom sami sebe připravíte na to, abyste se dostali do svého vibračního účtu. Protože život nepřestane být plný možností, ale hodně možností bude lepších a lepších a lepších a lepších.“

***

„Přístupem, kterým chcete přistupovat k možnostem je: „Při které volbě bych se teď cítil nejlépe?“ Potom zvolte jakoukoliv volbu, příliš nad tím nelaborujte, a potom se rozhodněte pro to, co jste chtěli udělat. Nejlepší možností je soulad se svým rozhodnutím.

Je to energie v rozporu, která vás mrzačí a trhá na kousky. Když jste záměrně splynuli se svou volbou, kterou jste udělali, posilňujete se. Jak přijdete ke znalosti vaší možnosti splynutí s volbami a vy se sladíte více a více s tím, s kým doopravdy jste, vás obklopující síla vám přinese lepší a lepší hostinu z toho počinu, ze kterého se pro vaše volby rozhodujete.

A lidé, kteří vás pozorují z venku vortexu si nikdy nebudou myslet, že je spravedlivé, že máte takové volby a oni mají svoje volby. Potom se naučíte hrát hru, jejíž pravidla už znáte.“

***

„Narodili jste se do prostředí rozmanitosti a kontrastu. Filtrovali jste okolní realitu. Víte, co nechcete a víte také, co chcete. Rozhodli jste se, co chcete. V tom je velká porce rozhodnosti, která se uvnitř vás odehrává. Na všech úrovních své osobnosti jste více rozhodnutí, než jste si vědomi, a vytváříte svoji verzi svého bezchybného světa. Vytvořili jste jej vibračně a on se bude určitě manifestovat ve vaší životní zkušenosti, jestliže proti němu nebudete vytvářet odpor. Jinými slovy pociťujte stav, jako když už jste se pro něco rozhodli. Přemýšlejte minutu o tom, co znamená slovo odhodlanost.

Pociťte stav, který cítíte, když použijete slovo pozornost nebo jasnost. Pociťte nepříjemný stav, když jste nerozhodí ve vztahu k něčemu. Je to to největší nepohodlí na světě. „Myslím si, že bych měl udělat tohle, ale možná udělám tohle, ale chci udělat tohle, ale možná udělám tohle.“ Vyberte si jedno rozhodnutí. Jenom jedno. Vyberte si jedno a zastavte to sebevražedné mučení. Prostě si vyberte jedno a slaďte se s ním. Jestliže se snažíte rozhodnout pro tohle nebo pro tohle a nemůžete se rozhodnout, znamená to, že ani jedno rozhodnutí nemá dostatečný spád událostí. Takže si vyberte jedno a dejte mu svoji zaměřenou pozornost a nechte ho rozvinout. Užijete si to.“

(Abraham Hicks – Vaše přání jsou daleko mocnější než vaše přesvědčení)

***

„Jestliže nejste s něčím v souladu, nesnažte se s tím dostat do souladu. Pokoušet se vytvořit s něčím soulad je fyzická práce. Učte se umění ne-dělání. Jestliže podniknete příslušné kroky, když jste k tomu inspirováni a jste s tím v souladu, výsledky budou opravdu obohacující a je to čas, kdy volby a možnosti, které se vám otevírají, budou lepší a lepší.“

***

„Existuje spousta lidí, kteří stojí na místě, kde říkají: „Dobře. Nevím, zda udělat tohle nebo tohle.“ A opravdu když se nedokážete rozhodnout, nezáleží na tom, zda uděláte tohle rozhodnutí nebo jiné, protože předpoklad, který je vždy pravdivý, že myšlenky, které vám jsou servírovány, jsou vždy v blízkosti místa, kde se vibračně nacházíte, takže vaše volby nejsou nikdy daleko od sebe. Máte fungující vibrační bod přitažlivosti, takže možnosti, které jsou nabízeny, jsou všechny velmi blízko stejným možnostem. Jiná místa, jiné obličeje, ale ony nejsou až tak jiné. Takže říkáme: „Vyberte si jedno rozhodnutí a slaďte se s ním a pozorujte, kam vás zavede.“ Je to lepší než uvnitř sebe bojovat a přemítat, jestli je to dobré nebo špatné rozhodnutí.

Řekněme, že se snažíte učinit rozhodnutí mezi jednou volbou, ze které se necítíte dobře, a druhou volbou, ze které se také necítíte dobře. Dobře. Můžete učinit rozhodnutí a vše, co to udělá, je to, že se prohloubí kontrast, který prohloubí kontrast a vypustíte více raket touhy a udělá pak následné rozhodnutí jednodušší. Proč se nejprve nedostat do vortexu a potom se rozhodnout? Často, jak se dostáváte po své emocionální cestě do vortexu, a potom si znovu projdete tyhle možnosti, potom tyhle možnosti nejsou už více dostupné, protože ve votexu se vám objevily lepší možnosti.“

***

Lhali jste finančnímu úřadu?

„Řekněme, že vyděláváte ročně 1 000 000 korun a finančnímu úřadu platíte 400 000 korun a ponecháváte si 600 000 korun. Pak začnete cítit odpor k částce, kterou platíte finančnímu úřadu. A jak to děláte, začnete cítit pocit nelibosti vůči částce, kterou  mu platíte. Končíte se svou činností a vaše blaho  začne upadat a začnete vydělávat méně.

Na druhou stranu jak budete oceňovat to, co dostáváte,  a nebudete vytvářet odpor vůči částce, kterou vám berou, tak při této vibraci vyděláváte ročně 2 000 000 korun a oni si berou jen 800 000 korun a vy si necháváte 1 200 000 korun. Při této vibraci vyděláváte ročně 5 000 000 korun. Ve vibraci hojnosti vám vesmír přináší více a více a více. Při vibraci nedostatku se odtrháváte od pocitu hojnosti.“

„Cítím se při nynějším splácení dluhu ve finanční tísni, při které se cítíte lépe nebo hůře, než když jsem v dluzích?“ Jinými slovy při čem se cítíte lépe? Mít u finančního úřadu průměrný dluh a mít další peníze k finanční flexibilitě, nebo bych se cítil lépe, kdybych splatil dluh a byl ve finanční tísni“? Jinými slovy musíte si vybrat, při čem se cítíte lépe? Ne při tom, co někdo jiný říká, že by se mělo stát, a ne při tom, co říkáte, že můžete udělat.“

***

Brát nebo nebrat léky?
„Akce, kterou nabízíte, není tak důležitá, jestliže je akce povzbuzením k souladu energie. Když říkáte: „Je dobrou odpovědí brát léky nebo je správnou odpovědí nebrat léky?“ Léky nejsou ani částí této odpovědi. Správná odpověď je: „Dělejte cokoliv, co potřebujete dělat právě teď, abyste se cítili lehce a dobře.“ Takže když z braní léků máte lepší pocit než z jejich nebraní, tak potom jsou léky právě teď lepší odpověď.“

***

„Postupným a klidným opuštěním odporu a častým vstupem do  pocitů příjemného vortexu, nebude pro vás vůbec těžké stále častěji a delší dobu zůstávat ve vortexu, ale také bude nekonečně snazší vrátit se tam zpět s lehkostí. Neexistuje fyzický pocit, při kterém se cítíte dobře než to, co můžete zažít, když si umožníte vibračně splynout se svým zdrojem a se svou vlastní expanzí. Během doby strávené ve vortexu si vybíráte z toho nejlepšího, co může život nabídnout.“

Hojnost je prazákladem všeho, co existuje.

(Abraham Hicks -Vortex – klíč ke všem vztahům

***

„Myšlenky přicházejí, takže jak se cítíte? Myšlenky k vám přicházejí. Pociťte spád událostí, jak k vám myšlenky přicházejí. Teď pociťte, jak do situace přinášíte rozkolísání: „Je to dobrá myšlenka? Je to špatná myšlenka? Jsou to dobré myšlenky?“ Jinými slovy nemusíte vnášet rozkolísání do svých myšlenek. Myšlenky přicházejí, spád událostí těchto myšlenek je silný. Myšlenka, která se nám objevila, byla tak mocná, že jsme ji nemohli popřít. Prociťte to. Myšlenka přišla, ale my nevíme, jestli to je dobrá nebo špatná myšlenka. Prociťte to. Myšlenka přišla a my se nemůžeme posunout vpřed. Prociťte spád událostí této věci.

„Snažím se někoho najmout. Deset tisíc lidí mi poslali své životopisy a já musím roztřídit deset tisíc životopisů.“ Pociťte tu námahu a boj. To je způsob, kterým přistupujete k myšlenkám, které k vám přicházejí. Třídíte deset tisíc shrnutí životopisů. Ale když jedna vypluje na povrch, tak je to prostě ona.

Nepotřebuje oznámení, nepotřebuje představení. Je nepopiratelná. Je nevyhnutelná. Je tak správná ve své logičnosti a nic vás nemůže udržet v jejím následování. A dokud se cítíte takto, užívejte si myšlenek, které přicházejí. Kdy víte, že přišla správná myšlenka? Spád událostí takové myšlenky je tak velký, že je nevyhnutelné, abyste inspirováni takovou myšlenkou nemohli nekonat . Až do té doby to nechejte být.

Ponechte si to v hlavě trochu déle až se u toho tak budete cítit. Dokud to není: „Sakra. Jdu do toho!“ Nedělejte nic! Nechejte spád událostí růst se a pak ho následujte až k akci, jinak následování nezralé myšlenky vnáší rozkolísání.“

(Abraham Hicks – Nechejte spád událostí myšlenky vyrůst před tím, než budete myšlenku následovat)

***

„Nechejte zdroj, aby vás vedl na cestě nejmenšího odporu k naplnění toho, po čem toužíte. Cesta nejmenšího odporu nepředstavuje dělat cokoliv. Cesta nejmenšího odporu právě teď představuje pokračování myšlenkového a pocitového procesu. Nepostupuje dále, dokud to pro vás inspirace neudělá. Nepostupuje nikam, dokud vaše přání, které tu je, je tak silné, že nic vás před akcí neudrží. Jinými slovy, když to je „tady, tady, tady, tady“, zůstaňte, kde jste. Jestliže je to „Myslím, že to může být tohle. Myslím, že to bude tohle.“ Neudělali jste svoji práci. Neudělali jste vaši vibrační práci. Nenuťte sebe se rozhodnout. Nikdy nedělejte rozhodnutí z místa toho, co byste měli udělat, co byste potřebovali udělat. Vždy akci udělejte z místa, co byste vy sami chtěli udělat.“

(Abraham Hicks – Do doby, než se cítíte jistě, zůstaňte, kde jste)

***

„Neexistuje něco jako příliš mnoho proměnných částí, když jste ve vortexu. Protože vidíte dopředu, máte porozumění, máte širší perspektivu, můžete být na správném místě ve správný čas. Ten pocit je pocit, který přichází, když ve vašich vibracích je rozkolísání. Jste mimo rovnováhu, nebudete chtít příliš mnoho proměnných částí. Až když je vaše cesta očividně jasná, není už zde pro vás žádná práce. Je čas přijmout dokonalost toho, kým jste a toho, co jste vložili do svého vortexu. Stůjte na místě a umožněte si, aby se vám cesta sama ukázala.“

(Abraham Hicks – Do doby, než je cesta vpřed očividně zřejmá, nic nedělejte)

 ***

„Veškerá akce je reakce, protože veškerá akce je odpovědí na vibraci. Přichází do bodu přitažlivosti.

Například zčeřenou vodu na rybníce vyvolalo něco pod hladinou. Vše je přitažlivost. Není pocitově nic lepšího, než následovat podněty k přáním, když ani nevíte, že to děláte. Je to něco tak lahodného týkající se výbuchu manifestace nebo uskutečnění, které překvapí a potěší, když vám věci vycházejí. Je to o načasování, že? Uskutečnění a načasování se týká vibrací. Vibrace se týká souladu vibrací s tím, kým opravdu jste. Je to o pocitech, že?

Je to o následování základu svých přání (své mřížky). Takže kdyby lidé trávili méně času nad zjišťování tím, jak to dostat, a kde to dostat, a kdy to dostat. Netráví příliš mnoho času přemýšlením nad tím: „Jak se můžu cítit dobře právě teď? Co můžu udělat teď, abych se právě teď cítil dobře? Jak se můžu dostat právě teď do souladu?“ Když se sladíte a uvedete do souladu se svým Zdrojem… …realita plyne, mírně nedramaticky, netraumaticky. Snadno získáváte to, co chcete. Vše se nekonečně vyvíjí. Je to to, co vás dělá tím nejcennějším a nejpožehnanějším člověkem.“

(Abraham Hicks – Akce je důležitý krok v manifestaci)

***

S respektem ke všem vědomým a záměrným Tvůrcům své reality přeložil Radim

www.previbruj.eu

Přeloženo a zveřejněno na previbruj.eu. Sdílení překladu povoluji v neupravené a nezkrácené formě spolu s touto poznámkou.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *