Převibruj...

... a o všechno ostatní se už Vesmír postará sám.

Převibruj.eu - Zákon přitažlivost s Abraham-Hicks

Abraham Hicks & Joseph Campbell: Následujte svoje blaho

Abraham: Děláme si ze všeho velkou hlavu. Děláme si velkou hlavu být fyzičtí, děláme si velkou hlavu z toho, co je nefyzické. Na časoprostorovou realitu jste přišli za účelem života v překrásné životní zkušenosti a ponechali jste si vlastní řízení. Kdyby ne, mělí byste.

Jinými slovy jste zrozeni ke hledání života v radosti. Jste zrozeni ve vědomí, že je vám souzeno cítit se radostně. Někdy to jde z kopce, jak jste ovlivněni ostatními, kteří tvrdí, že tomu („cítit se dobře“) tak není, a námaha a bolest v životě jsou možná ctnosti.

Jinými slovy máte ve svém naváděcím systému křižovatky. Je to snad nejdůležitější věc, kterou bychom vám chtěli znovu pomoci objevit. Chceme, abyste v sobě našli povědomí o existence vašeho naváděcího systému. Potom budete vědět, kdo jste. Potom můžete zjistit směr, kterému jste nakloněni a kam jdete a jaká je vaše správná cesta.

Neexistuje jedna správná odpověď. Zajisté existuje naváděcí systém přicházející ze širší perspektivy, který by vám našel cestu toho, kým opravdu jste. Nepřišli jste sem, abyste žili stejné životy. Přišli jste sem, abyste žili v rozmanitosti, obměnách a rozdílech, a také abyste tohle vše mezi sebou u vás samotných hledali. Přišli jste sem žít v radosti a cokoliv, co se od toho vzdaluje, se nenachází na vaší cestě.

Joseph Campbell – skvělý muž a učitel ve vašem fyzickém prostředí, vám dal nejlepší slova, která kdy byla vůbec vyslovena o životě, který vám byl určen před rozhodnutím příchodu do fyzického světa. Jinými slovy jsou to pocity, které jste cítili, když jste přišli do této fyzické roviny, když řekl: „Následujte svoje blaho.“

Když následujete svoje blaho, dosahujete myšlenek, slov a činností, při kterých se cítíte dobře, když na ně myslíte, říkáte je, pociťujete je nebo nad nimi uvažujete. Pak budete bytostmi, které na tento fyzické svět zamýšlely přijít.

Ale co jsme si sami všimli, když pozorujeme někoho v zoufalství nebo dokonce v hněvu…. Všimli jsme si, že někdy se nemohou dostat k blahu. Takže naše zpráva pro ně je: „Nechte, aby blaho bylo vaším nejvyšším cílem.“

Když jste zoufalí, potom můžete životodárné úlevy dosáhnout hněvu. Potom pro sebe řekněte: „Cítím se lépe, když jsem nahněvaný, než  jsem se cítil v zoufalství.“

Když to uděláte, dostanete svoji moc nad životem zpět!

A dále si řekněte: „Nechci zůstat nahněvaný, jsem na cestě k blahu, ale blaho je velmi vzdálené od pocitů, kde jsem právě teď. Možná mohu najít frustraci.“ A potom se vydejte ke frustraci, která vám dá čerstvý vítr do plachet!

Potom řekněte: „Myšlenky frustrace jsem našel záměrně!“ Určitě se budete cítit daleko lépe než předtím.

Potom ve frustraci začněte myslet na naději. Když najdete naději, hledejte víru.

Když najdete víru, hledejte jistotu.

Před tím, jak  budete mít jistotu, zjistíte, kým jste doopravdy. Nemůžete sami použít naváděcí systém, když se budete řídit podle požadavků ostatních. Váš požadavek bude, jak se cítíte. Čím lépe se cítíte, tak tím více na cestě, kým doopravdy jste, vlastně budete. Při dobrých věcech se cítíte dobře!

Vzpomeňte si na to. Je to, co mnohdy víte. Není to urážka pro lidi mající 20 nebo 30 nebo 40 nebo 50 nebo 60 nebo 7 nebo 80 nebo 90 let, když jim řekneme, že by si to měli pamatovat, protože možná jste byli daleko od spojení se zdrojem energie. Vaše věčné vnitřní bytosti vás po dlouhou dobu znaly jako radostné bytosti.

Navraťte si rychle svoji paměť!

Host: Děkuji

Abraham: Bylo nám potěšení. Ještě něco?

Abraham: Skončili jsme.

S respektem ke všem vědomým a záměrným Tvůrcům své reality přeložil Radim

www.previbruj.eu

Přeloženo a zveřejněno na previbruj.eu. Sdílení překladu povoluji v neupravené a nezkrácené formě spolu s touto poznámkou.

Komentáře