Převibruj...

... a o všechno ostatní se už Vesmír postará sám.

Převibruj.eu - Zákon přitažlivost s Abraham-Hicks

Abraham Hicks: Mají být naše rozhodnutí bolestivá?

hhhhhhhhhhhh

Abraham: Dobré ráno

Host: Dobré ráno

Abraham: Jsme velmi rádi, že se s vámi dnes můžeme setkat. Je krásné se s vámi setkávat za účelem spolutvoření.

Host: Ano.

Abraham: Víte, co chcete?

Host: Ano.

Abraham: Přání jsou dobrá věc, že ano?  Přání, kterému věříte. Při ničem jiném se necítíte tak dobře. To očekávání, že mohou přijít ještě úžasnější věci a že jsou na cestě k vám. Ona k vám opravdu přijdou. Je to důvod, proč se vám tak moc líbí tato časoprostorová realita, protože vy jste věděli, že na tuto pestrou časoprostorovou realitu přijdete a ta vám dá příležitost přijít k osobním a ještě důležitějším závěrům toho, co pozorujete. Rozuměli jste tomu ještě před vtělením do vaše fyzického těla.

Jednou jste se tak rozhodli. Použijeme-li lepší a mocnější slova; jak jste se vědomě rozhodli pro něco, přemýšlejte o síle rozhodnutí, ne tenkrát, když jste si nebyli jistí a stále jste o něm přemýšleli, ne tehdy když jste o tom spekulovali, ne tehdy když jste se tomu divili, ne tehdy když jste zvažovali plusy a mínusy, ale tehdy když jste se opravdu rozhodli. Dostali jste se do souladu s myšlenkou vašeho přání tak, že uvnitř vás nebylo snítko pochybností a odporu, proto se vše pohybovalo směrem ke spolupráci. Při vaší nerozhodnosti „Chci to, ale…“ „Opravdu, opravdu, ale opravdu to chci, ale … ale … ale…“

Potom se u vás objeví rozdělení proudu energie nebo odpor vnucený sám sebou.  Jen vše zpomaluje a rozptyluje energii vašeho přání; a nerozhodnost potom přináší frustraci a depresi kvůli pomalému rozhodování. Jakmile jste se rozhodli, jste opravdu MOCNÍ. Budete ale s námi souhlasit, že naučit se rychle rozhodovat vyžaduji trochu času, že ano? Protože pro správné rozhodnutí musíte nashromáždit dostatek informací.

wp3

Někdy se vám daří opravdu dobře. Někdy jste sami se sebou sladění a jdete jednoduše s proudem a myslíme to doslovně. Jdete s proudem a cítíte se opravdu ROZHODNÍ. Když jste něco viděli a řekli si: „Hm, tohle chci! Sem s tím!“ Ano, jste rozhodní. Ale někdy lidé, kteří byli cvičení k nevíře v sebe, říkají: „Nemělo by to být tak jednoduché. Neměl bych být veden přímo k dokonalému okamžiku „tady a teď“. Určitě musí existovat více bolesti při získávání této věci.“

Někdy jste byli vedeni přímo k věci, protože Zdroj uvnitř vás věděl, kde věc byla, a byli jste sladěni, proto jste šli přímo na místo vašeho přání. Chceme po vás, abyste zjistili, že to nemá být bolestivé, že vyhrát jde i bez bolesti. Existuje proces, jak se rozhodovat… Existuje proces, kterým filtrujete vaše rozhodnutí. Víte, kdy dáváte přednost jednomu před druhým. Vy víte, kdy něčemu dáte přednost. Víte, že víte. Opravdu to víte.

Během vývoje vaší cesty vás druzí přesvědčili, že víte, ale nevíte tak dobře, a oni jsou ti, kdo opravdu vědí. Takže byste je měli poslouchat, protože oni opravdu vědí.

wp2

Často nás a vás budou osočovat, že učíme sobectví. A my ji opravdu učíme! Učíme! Učíme! „Kapitola 1: Sobectví!“ (smích) Protože když nejste dostatečně sobečtí, abyste rozhodli o svých preferencích, potom se nemůžete zcela napojit na sílu, kterou vy sami představujete, protože při nerozhodnosti toho, čím opravdu jste, potom vše, co je pro vás dobré, doslova spláchnete do záchodu.

Neříkáme, že to nemůže být tak dobré pro vás i pro ostatní, říkáme, že to, co je dobré pro vás, je SOULAD, a ten je dobrý pro ostatní, kteří jsou s vámi v kontaktu, protože když jste v souladu se sebou samým, máte opravdu, co rozdávat. Jste plní životní síly, je s vámi sranda.

Ale když nejste dostatečně sobečtí a v souladu se svou bytostí, není s vámi sranda, potom… a moc vás milujeme 😉 … potom žádáte, požadujete respekt od ostatních. Tento proces, kdy se snadno k něčemu rozhodnete, nazýváme proces záměrné tvorby, protože není sranda se do něj dostat. Myslíte si, že jej budete mít rádi, ale opravdu ho nebudete mít rádi, když mluvíte nejistě o nádherných věcech.

Jakmile o nich budete mluvit radostně a s důrazem, jako že je plánujete a přitom je pozorujete, jak se vyvíjí, a jste tady, abyste toho byli svědky, takže nad tím, co vzniká, máte plnou moc. Takto se u procesu záměrné tvorby cítíte nejlépe. Vy víte, že stále bude dostatek věcí k vytřídění. Pak byste věděli, co chcete a co nechcete. Při tomto procesu byste přišli k dalším přáním vycházející z vašich preferencí. „Chtěl bych tohle! Chtěl bych tamto! Chtěl bych tuhle další věc!“

wp1

Dokonce i když nepoužíváte slova. Když by k vám byl někdo neslušný, raději byste byli, kdyby byl hodnější. Když se vy chováte neslušně k někomu, věděli byste, že se se k němu máte chovat slušněji. Na všech úrovní své osobnosti můžete cítit, jestli jste se sebou samým v harmonii nebo jestli jste se od ní vzdálili. Je to reakce na dění ve vašem okolí.

Nejlepší život, který byste žili, je ten, který plyne v souladu s vaším posláním. Není to ten, kde reagujete na dění ve vašem okolí. Protože když reagujete na dění ve vašem okolí, neřídíte se svým naváděcím systémem. Když jste rozhodní, když se chováte záměrně, věci se zharmonizují a potom víte, že hrajete velmi důležitou roli ve vývoji této věci, protože rozeznáte její součásti.

wp4

S respektem ke všem vědomým a záměrným Tvůrcům své reality přeložil Radim

www.previbruj.eu

Přeloženo a zveřejněno na previbruj.eu. Sdílení překladu povoluji v neupravené a nezkrácené formě spolu s touto poznámkou.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *