Převibruj...

... a o všechno ostatní se už Vesmír postará sám.

Převibruj.eu - Zákon přitažlivost s Abraham-Hicks

Abraham Hicks: Úžasná analogie komory

Abraham: Je zajímavé mluvit s našimi fyzickými přáteli, protože.. a velmi vás milujeme … máte tak cenný pohled na realitu. (smích) Je to tak cenné. Je to asi jako tak, když máte krásný dům a každý pokoj je krásně vybavený nábytkem a vše je bezchybně opečovávané a technicky brilantní. Je to pohádkový dům s úžasným výhledem obklopený úžasnou zahradou. A vy jste se rozhodli bydlet v komoře na košťata. (smích)

Někdy vás přicházejí lidé navštívit a dívají se po okolí vašeho domu a říkají: „ Oh. Wau. Oh. Wau, dal bych všechno, abych tady mohl bydlet.“ A vy řeknete: „Proč? Proč?“ Bez vědomého záměru jste sebe naučili myslet v mantinelech, které vás zbavují celistvosti, kterou opravdu jste. Chceme po vás, abyste přišli do zbytku svého domu. Chceme po vás, abyste vyšli do svého světa. Chceme, abyste pro sebe každý den našli způsob, jak umožnit svému celistvému obrazu, ne tomu, čím právě jste, stát se tím, kým doopravdy jste. Protože to, co je, se mění v závislosti na tom, jaký je vás styčný bod. Všechno závisí na vašem vnímání.

Když onemocníte, je to o vašem vnímání. Vy říkáte: „Ne, ne, ne. Je to ověřené testy a fakty. Existují pak lidé, kteří potvrzují tuto nemoc, bankrot, to, kde stojím.“ My říkáme: „Vše, co se děje, je vnímání úlomků toho, kým jste doopravdy, protože jste si na to zvykli a neumožňujete celistvosti, kým jste, aby se manifestovala.“ Když mluvíme o manifestaci, tak opravdu říkáme: „Vaše vnímání je založeno na tom, co vás obklopuje. Vaše vnímání těla, vašeho světa, vaší ekonomiky.“ Teď je to důležité. Většina lidí vnímá svět tak jako většina lidí okolo.

Dobře. Moje matka žila v komoře, její matka žila v komoře a já si myslel, že máme bydlet v komoře. Já vím, že to není rozumné, když vás, Abrahame, poslouchám, že vím, že mohu otevřít dveře a vyjít, ale není jednoduché otevřít dveře a jen tak vyjít ven. Byl jsem zde tak dlouho.“

Tato analogie je silná. Poprvé jste se jí smáli, pak vás začíná deprimovat. (smích)

Ale důvod, proč mi nabízíme analogie, je ten, že chceme upoutat vaši pozornost. Mohli bychom vás tu nechat sedět a odříkávat si: „Chcít být tebou naplněn. Chcít být tebou naplněn.“ To znamená, že chvíli za chvílí, den za dnem se chci nalézat ve stejné rychlosti, jak Zdroj nahlíží na život. Míníme tím, že jste více, než jen fyzické tělo. Jste více než fyzické bytosti, kterou dokonce někdy nebo dokonce velmi často vnímáte. Máte Zdroj uvnitř. Jste více vibracemi, než čímkoliv jiným.

Chceme vás přesvědčit, že tohle je svět vibrací, který se stále mění a už se změnil takovým způsobem, že ho těší, když jste se zbavili vidění, že jste opustili komoru. Ještě se ukrýváte před pravou realitou a zkoumáte omezenou realitu. Když zjistíte, že je zde větší realita, nemusíme vám dávat drogy, abychom vás dostali do vibrační reality – tohoto vortexu tvoření. Chceme vás nadrogovat dostatečně často, říkajíce vám pádné důvody, až ve vás vyvoláme vibrační realitu, která odráží vaši celistvost. Někdy říkáte: „Potom vidím světlo. Potom vidím světlo.“

Ano, o tom přesně my mluvíme. Potom bych si pamatoval, kdo jsem. Potom bych si pamatoval, kdo jsem. Potom bych si pamatoval, že vše je dobré. Potom bych si pamatoval, proč jsem tady. Potom bych si pamatoval, kdo jsem. Potom bych si pamatoval, že vše je dobré. Potom bych si pamatoval, kdo jsem. Potom bych si pamatoval, jak to pociťuji. Potom bych si pamatoval,… Potom bych si pamatoval,… Je to vnitřní paměť. Je to paměť založená na světle. Je to paměť, že vše je dobré. Je to paměť, že vše je dobré. Nezáleží na to, jak to vypadá skrze moji praštěnou, mnou omezenou interpretaci manifestace.

Chceme, abyste nás poslouchali a věřili nám, když říkáme: „Ve vašem vortexu je manifestace. Když v ni budete doufat a věřit nebo vlastně přijdete, abyste ji poznal, tak se pro vás bude manifestovat ve vašem celistvém já. Máte už tu zkušenost, že sdílíte planetu s jinými bytostmi, kteří svět nevidí vaším způsobem. (smích)

Stalo se vám to už někdy? Byli jste v jistém čase a místě, kde jste se vy smáli a někdo jiný plakal a přitom jste byli ve stejném prostoru? Všimli jste si někdy, že vnímání reality je o tom, co se vám děje jako jednotlivci a ne o tom, co se vám děje kolektivně? Ale když jste schopni sehnat podporu dostatku pozornosti do kolektivní… z kolektivní…CNN dělá velice dobrou práci, viďte?…. do nynějška, že individuální nadhled je vyhotoven větší perspektivou. Začínáte se potom cítit víceméně stejně a zažívají víceméně podobné věci. O tom je celá vaše ekonomická situace, když je ekonomika v úzkých. Jestliže umíte poslouchat ušima kolektivního vědomí o dobrých zprávách vaší ekonomiky, stala by se vaší celosvětovou skutečností. Nemusíte na ně čekat, až to zjistí. Mohla by se stát osobní realitou.

Nemusíte čekat na nikoho, až to zjistí. Nemusíte čekat na manifestaci, kterou tak trochu pozorujete, aby se realita zlepšila před zlepšením nálady. Je to zpátečnické. Je to přesný opak toho, čím je záměrné tvoření. Když zjistíte, jak zlepšit vaši náladu, tak vaše zlepšená nálada vás uvede do vibrační rezonance s vaším širším bodem. Když se váš osobní bod přitažlivosti zharmonizuje s bodem vnímání uvnitř vás, tak máte tak mocný bod přitažlivosti, že mu nic nemůže bránit před existencí. Ale když necháte váš bod přitažlivosti oddělit se od větší část vás samotných, tak neexistuje dostatek akce ve světě… nemůžete si dát do zálohy svůj vlastní proud, že ano.

Teď začneme od počátku opravdu stručně. Víme, že jste to už od nás slyšeli naživo. Teď se chystáme to přepracovat do podoby ladičky, jejíž analogii jste od nás už slyšeli. Byli jste Zdroj energie před tím, než jste přišli do vašich fyzických těl a větší část z vás je stále Zdroj energie. Mnoho z vás chce říci: „Bla bla bla bla bla. Nezajímá tahle moje část. Nepamatuji si na tuto moje část. Nemluvte přede mnou o této mojí části.“ My říkáme: „Musíme mluvit o této části vás, protože to je váš Zdroj, vaše síla, vaše jasnost, váš blahobyt, váš proud energie. Vy přece chcete, aby to byl váš bod přitažlivosti. Když mluvíme o vašem fyzickém těle a váš bod přitažlivosti je založen na tom, o čem přemýšlíte každý den, tak jste ve velkém průšvihu.“(smích)

Protože se díváte na CNN. Díváte se na lidi, kteří si stěžují, a pozorujete důkazy. Když se díváte na realitu tak, jak se jeví, bude to převažující důvod, proč nabízíte vibrace, kým doopravdy jste. Co se potom stane? Vysíláte rakety touhy celý den, ale neumožníte sami sobě, být manifestovaným příjemcem raket touhy a život jde hůře a hůře a vy se stáváte tvrdohlavějšími a tvrdohlavějšími. Rozumíte, že každá raketa, kterou vypustíte, způsobí, že větší část vás se stane ještě větší, a je to jednoznačné přání se stát vibračním protějškem energie. Chápete, co vám říkáme?

Začneme znovu, protože tohle chceme, abyste slyšeli. „Před příchodem do fyzického těla jste byli zdrojem energie.“ „Ano, ano, ano, ano, Abrahame.“ „Ano, ano, ano, vy víte.“ A větší část vás stále zůstává nefyzickým zdrojem energie. „Vše v pořádku. Ano, my to přijímáme, Abrahame.“ „A jste tady, fyzicky soustředěni, mícháte spolu různé vibrace, jak nejste ani chvíli zaměstnáni fyzickým soustředěním k vedení za vaší energii Zdroje.“

Nepřestaneme s tím! Na počátku jste ten zdroj energie. Vaši rodiče vás obklopují, stanou se vašim základem za nějaký čas, protože vás nutí silou čelit realitě. Větší část vás samotných zůstává vždy na jistém stupni, nezáleží na tom, jak moc chtějí, abyste čelili realitě.

Takže začněme znovu. „Před objevením se do fyzické reality jste byli Zdrojem energie. Takže tady jste v tomto fyzickém těle, jak proséváte a třídíte realitu v kontrastu a přicházíte do větší jasnosti s věcmi, které chcete vypouštějíce rakety touhy. Zdroj uvnitř vás se poté stává každým novým požadavkem. Existuje vibrační verze vás samotných, která zůstává vždy vždy v realitě. Vibrační skutečnost, která je vaše vibrační průvodcovská emoce je váš vibrační průvodce. Když se rozhodnete, že se budete pídit po rezonanci a po souladu, bude následovat část, kterou jse vám nikdy neřekli jasněji než, jak se vám ji chystáme říci právě teď. Jste připraveni?

Hosté: Ano

Abraham: Zákon přitažlivosti je mocný zákon, který odpovídá na vibrační frekvence. Je to stejný zákon, který vás přinutí nastavit si na rádiu frekvenci rádiové stanice, která odpovídá radiovému vysílání. Jinými slovy když se s těmi frekvencemi nesladíte, potom nekomunikujete. Takže je to ta samá věc. Zákon přitažlivost odpovídá na vaši frekvenci. Lidé, se kterými se setkáváte, dokonce nálada, ve které jsou, když spolu mluvíte. Všechno je o odpovědích Zákona přitažlivosti. Víme, že jste o tom už slyšeli. Zákon přitažlivosti je dobře používán, ale většinou lidí po celém světě neporozuměn. Zákon přitažlivosti je motor, který je příčinnou všech z různorodých setkání, která se stávají.

Je to důvod, že jste se setkali se vším ve svém životě. Dokonce buňky vašeho těla se setkávají z důvodu tohoto Zákona přitažlivosti. Protože, přátelé, jste vibrační, stejně jako vaše rádia, i když o tom víte nebo nevíte. Jste frekvencí. Jste energií. Jste vibrací a Zákon přitažlivost má na vás číslo nebo lépe řečeno vaši frekvenci. Zákon přitažlivosti vám servíruje vše, co vašim vibracím odpovídá. Když chcete vědět, jaká je vaše frekvence, podívejte se na své kamarády, svoje oblečení, svoje tělo, svůj dům, svoje peníze. Podívejte se okolo a co je evidentní, nebo co dešifrujete ze života, je na stejné frekvenci. Tak jsme asi zapomněli, co jsme vám chtěli říci. (smích)

Tohle je ta část, kterou bychom byli opravdu opravu opravdu opravdu opravdu opravdu opravdu rádi, kdybyste ji slyšeli. Takže jste už slyšeli o Zákonu přitažlivosti? Je to o pochopení Zákona přitažlivosti a potom o jeho přijmutí. Tohle se do vás budeme snažit nahustit způsobem, že si to budete vždy pamatovat. Chcete, aby váš bod přitažlivost zahrnoval energii tvořící světy a Zdroj uvnitř vás. Nebo chcete, aby váš bod přitažlivosti byl otrhaný a kromě toho na strhané hraně? O tomhle je celá tato konverzace. O tomhle je i celé Umění umožňování. Jaké vibrační místo jsem praktikoval, které se rovná bodu přitažlivosti, který jsem založil, tomu odpovídá? Jestliže cítím strach, nebo jsem tvrdohlavý, nebo obviňuji lidi okolo nebo cítím vinu, potom emoce mohou být ukazatelem, že můj bod přitažlivosti nezahrnuje můj Zdroj. Je to totiž velmi odlišná frekvence. Negativní emoce znamená, že bod přitažlivosti nefunguje. Vás bod přitažlivosti neumožňuje věci, které chcete. Ale co je důležitější, tak ani všechny věci, kterými jste se stali. Je to příčina, proč se cítíte, tak jak se cítíte. Takže důvod, který se do budeme teď snažit nahustit, je ten, že myslíme, že to bude úžasná věc, když můžete začít na bázi vašeho porozumění a nově se rozhodnete, že chcete přitahovat k vašim manifestacím z vaší širší vnitřní bytosti, Zdroje energie ve vortexu bodu přitažlivosti.

.

S respektem ke všem vědomým a záměrným Tvůrcům své reality přeložil Radim

www.previbruj.eu

Přeloženo a zveřejněno na previbruj.eu. Sdílení překladu povoluji v neupravené a nezkrácené formě spolu s touto poznámkou.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *