Vítejte, vědomí záměrní Tvůrci své vlastní Reality, na webových stránkách previbruj.eu věnujících se Abrahamovu učení, jak jej pře(d)kládá Esther Hicks z vibrací nefyzickcýh bytostí označujích se jako Abraham.

Pro úplné začátečníky v Abrahamově učení doporučuji nejprve otevřít knihu „Požádej a je ti dáno“, která nejlépe vysvětluje podstatu Abrahamova učení a seznamuje čtenáře s jeho základními prvky a procesy, které na cestě k vědomému tvoření rozhodně využijete ve svůj prospěch.

images

Musím už zprvu říci, že tyto základní informace se zde nedozvíte, protože jim zde místo neposkytnu. Kniha a šálek dobrého čaje/kávy a pár momentů nad knihou/knihami vám bude vhod. Můžou se tu objevit citace z knih, ale k hlubšimu výkladu Abrahamova učení zde nedojde. Stránky slouží hlavně k umístění českých překladů k videím Abrahama-Hickse!

Pokud neoplýváte znalostí angličtiny a chcete poslouchat inspirativní videa Abrahama-Hicks, jste na správné adrese. Dlouho jsem hledal, jak mohu někomu pomáhat, poté jsem si uvědomil, že já anglicky umím a mnoho lidí pídící se po překladech Abrahama nejspíše ne a pak už přišel nápad s tímto blogem 😉 Nějaký čas ovšem trvala jeho realizace a nakonec můžete sami vidět, že se realizace nadmíru povedla a vy si můžete číst české překlady Abrahama-Hickse.

Proč používám slova jako „vědomí a záměrní“?

Člověk, který pochopí, jak funguje Zákon přitažlivosti (jakou vibraci vysíláš, takových věcí, vztahů, množství peněz atpod. se Ti dostává) dokáže využívat tento zákon k vědomému a záměrnému Tvoření své překrásné každodenní bohaté Reality, která pomůže člověku i jeho k okolí k ROZKVĚTU jak po fyzické, tak i duchovní stránce.

Přeji růžovou Budoucnost =)

… Láskou naplněné Vztahy...

… množství Peněz, které Vám slehkostí plynou …

… Zdraví, které je PEVNÉ JAKO SKÁLA …

… a hlavně TAKOVÝ Život, který si PŘEJETE ŽÍT 😉