Převibruj...

... a o všechno ostatní se už Vesmír postará sám.

Převibruj.eu - Zákon přitažlivost s Abraham-Hicks

Abraham Hicks: Vztah mezi zažívanými emocemi, bohatstvím, zdravím a přítomností životního partnera

Kontrast vašich životních zkušeností vám pomohl identifikovat vaše preference a přání. Ať už o nich  mluvíte nahlas, nebo ne, Zdroj slyšel každou vaši preferenci i přání, bez ohledu na to, jak velké nebo malé se mohou zdát, a odpověděl na ně. Manažer zvaný zákon přitažlivosti vytvořil řadu okolností, událostí, dalších lidí a všeho možného tak, aby vám to napomohlo k vyplnění vašeho přání. Jinak řečeno, požádali jste a je vám dáváno, jenom to teď musíte nechat přijít.
Pamatujte neexistuje žádný Nefyzický zdroj temnoty, nemoci, zmatku nebo zla. Existuje pouze proud Dobra, který k vám plyne neustále. A dokud nevysíláte žádný odpor, přijímáte dobro naplno a vaše emoce vám pomáhají pochopit, do jaké míry tento proud umožňujete, nebo jste k němu rezistentní. Jinými slovy, čím lépe se cítíte, tím méně jste rezistentní (cítíte odpor); naopak, čím hůře se cítíte, tím rezistentnější jste.
Proces Pohybu po emoční stupnici vám pomůže, a to bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíte, co vytváříte a jak se cítíte – snížit vaši rezistenci, a tudíž zlepšit váš stav umožňování. Každý pocit úlevy bude známkou uvolnění odporu.
Chceme vám pomoci pochopit, že záměrná tvorba ve skutečnosti znamená záměrně dosáhnout určitého emočního stavu.
Například:
 • Když nemáte dost peněz, chcete jich mít víc. My však chceme, abyste pochopili, že vzdálenost, kterou musíte urazit, není vzdálenost mezi nedostatkem peněz a jejich dostatkem, nýbrž vzdálenost mezi pocitem nejistoty a pocitem jistoty. Jakmile se v myšlenkách zaměřujete na to, co ve vás soustavně vyvolává větší pocit bezpečí, peníze prostě musejí přijít.
 • Když jste nemocní, chcete být zdraví, avšak vzdálenost, kterou překračujete, není vzdálenost od nemoci ke zdraví, nýbrž od strachu k důvěře. Jakmile se věnujete myšlenkám, které ve vás vyvolávají větší pocity důvěry, zlepšení fyzického stavu musí nutně následovat.
 • Když nemáte žádného partnera a chcete nějakého najít, vzdálenost, již musíte ve skutečnosti urazit, je od pocitu osamocenosti k pocitu vzrušení nebo uspokojení. Jakmile se věnujete myšlenkám, které ve vás vyvolávají pocit vzrušení nebo vzrušeného očekávání, dokonalý partner se nutně dostaví.
****
„Pokud se tam mohu dostat emočně, 
pak se mohu dostat kamkoliv.“
„Právě teď najdu myšlenku, z níž mám ten nejlepší možný pocit. Tak se mi uleví, víc se mi uleví, víc se mi uleví.“
Mějte na paměti:
 • Zuřivost vám poskytne úlevu od deprese, zármutku, zoufalství, pocitů viny nebo bezmoci.
 • Pomstychtivost vám poskytne úlevu od zuřivosti.
 • Hněv vám poskytne úlevu od pomstychtivosti.
 • Obviňování vám poskytne úlevu od hněvu.
 • Zdrcenost vám poskytne úlevu od obviňování.
 • Podrážděnost vám poskytne úlevu od zdrcenosti.
 • Pesimismus vám poskytne úlevu od podrážděnosti.
 • Naděje vám poskytne úlevu od pesimismu.
 • Optimismu vám poskytne úlevu od naděje.
 • Pozitivní očekávání vám poskytne úlevu od optimismu.
 • Radost vám poskytne úlevu od pozitivního očekávání.
(úryvek z knihy Požádej a je ti dáno, Esther a Jerry Hicks, str.139, 298-299)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *